Wymagane dokumenty

Lista dokumentów koniecznych do zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży. W zależności od formy prawnej spółki wymagane są:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Dokumenty prawne:
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (lekarze rodzinni dodatkowo - umowa ze Skarbem Państwa lub gminą o udzielanie świadczeń zdrowotnych)
 • zaświadczenie o numerze NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • ksero dowodu osobistego
Dokumenty finansowe:
 • zeznanie (PIT) za ubiegły rok
 • deklaracja PIT-5 za ostatni miesiąc (trzy miesiące)
 • deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc
Zaświadczenia:
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS
 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy

Spółka cywilna

Dokumenty prawne:
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • umowa spółki cywilnej
 • zaświadczenie o numerze NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • ksero dowodu osobistego każdego wspólnika
Dokumenty finansowe:
 • zeznania (PIT) wspólników za ubiegły rok
 • deklaracje PIT-5 wspólników za ostatni miesiąc (trzy miesiące)
 • deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc
Zaświadczenia:
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS
 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

Dokumenty prawne:
 • aktualny wypis z RHB lub KRS (ważny 3 miesiące)
 • zaświadczenie o numerze NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • ksero dowodu osobistego osób upoważnionych do reprezentowania spółki
Dokumenty finansowe:
 • bilans i rachunek wyników za ubiegły rok i ostatni miesiąc (trzy miesiące)
 • deklaracja CIT-2 lub sprawozdanie F01 za ostatni miesiąc (trzy miesiące)
Zaświadczenia:
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS
 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy

Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna

Dokumenty prawne:
 • aktualny wypis z RHB lub KRS (ważny 3 miesiące)
 • zaświadczenie o numerze NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • ksero dowodu osobistego wspólników upoważnionych do reprezentowania spółki
Dokumenty finansowe:
 • bilans i rachunek wyników za ubiegły rok i ostatni miesiąc (trzy miesiące)
 • zeznanie podatkowe za ubiegły rok
 • deklaracja CIT-2 lub sprawozdanie F01 za ostatni miesiąc (trzy miesiące)
Zaświadczenia:
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS
 • opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy