Zasady handlu

I. Zakupy na przedpłaty

Przed dokonaniem przedpłaty, odbiorca winien przesłać na nasz numer faksu następujące dokumenty:
  • Dokument rejestracyjny firmy
  • Zaświadczenie o nadaniu nr NIP
  • Zaświadczenie o nadaniu nr REGON

Zamówienie
Na zamówieniu należy umieścić dokładną nazwę stacji odbioru, w przypadku odbiorów samochodowych prosimy podać imię i nazwisko kierowcy, serię i numer dowodu osobistego, nr rejestracyjny samochodu. W przypadku odbioru z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego dodatkowo należy podać nr rejestracyjny naczepy/przyczepy, PESEL kierowcy, informację, przez kogo został wydany jego dowód osobisty, oraz jego numer telefonu komórkowego.
Po otrzymaniu przelewu dokonujemy czynności umożliwiające odbiór zamówionego towaru, poprzez:
  • Przesyłanie na adres odbiorcy (tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej) upoważnienia do odbioru towaru
  • W przypadku Katowickiego Holdingu Węglowego przesłanie sms-a do kierowcy z informacją o numerze upoważnienia i numerze PIN niezbędnych do odbioru węgla

Faktura
Fakturę na sprzedany towar wystawiamy niezwłocznie po otrzymaniu faktury zakupu od producenta i wysyłamy listem poleconym.

II. Zakup z odroczonym terminem zapłaty

Dla kontrahentów, z którymi mamy zawarte umowy sprzedaży, stosujemy wydłużone terminy zapłaty od 7 do 90 dni. Zastosowanie kredytu kupieckiego uzależnione jest od kondycji finansowej kontrahenta.
Warunkiem podstawowym uzyskania odroczonego terminu zapłaty jest złożenie odpowiedniego zabezpieczenia (o szczegółach informuje nasz Dział Handlowy). Zobacz wymagane dokumenty.